ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ลงทะเบียนชุมนุม ในระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2566 ภายในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา  ทั้งนี้ระบบจะทำการปิด เวลา 14.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว 

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.45 น. - วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.                       

(ระบบปิดลงทะเบียนภายในวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. )


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

นักเรียนที่จะลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : 
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายศรัทธา  ชาวฟ้าแดง
ผู้ใช้ :  32000 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  32000
(เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------